Sidkarta

Sidkartan är till för att guida dig igenom vår webbsida, alla undersidor är listade så att du enkelt kan klicka dig till den sidan du behöver.

Adult
Movies
Other
Sex toys
Shops
Art
Music
Other
Paintings
Photographies
Posters & Prints
Business
Agriculture
Components
Contractors
Economy
Environment
Office
Other
Wholesale
Education
Entertainment
Cinema/Movies
Concerts
Karaoke
Other
Restaurants & Food
Theater
Garden
Flowers & Plants
Furniture
Garden Tools
Other
Outdoor pools
Ponds
Health & Beauty
Cosmetics
Health food
Nutritional supplements
Other
Training & Exercise
Vitamins
Health Care
Dentists
Diseases
Disorders
Other
Plastic surgery
Rehabilitation
Home
Bathroom
Door & Window
Floor
Furniture
Kitchen
Other interior
Panel & Kitchen hood
Roof & Facade
Industry & Transportation
Building & Construction
Machines
Other
Production
Stock
Tools
Transport management
Internet & Computers
Blogs
Dealers
Hardware
Other
Software
Leisure
Games
Other
Pets
Travel
Other countries
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Latvia
Norway
Other
Poland
Russia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
Services
Advertisement & Marketing
Finance
Housing office
Interpretors
Other
Security
Society
Telecom
Translators
Shopping
Books
Gifts
Home electronics
Music
Other
Toys
Sports
Badminton
Extreme Sports
Football
Golf
Ice hockey
Other
Soccer
Swimming
Tennis
Textile & Clothing
Children's clothing
Men's clothing
Other
Outdoors
Underwear
Women's clothing
Workwear
Vehicle
Accessories
Bicycles
Boats
Cars
Four wheels
Mopeds
Motorcycles
Scooters
Trailers

Nyheter från Kvällsposten

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi, vetenskaplig psykologisk inriktning som studerar de mekanismer som ligger bakom människans tankeprocesser. Till den kognitiva psykologins huvudsakliga arbetsområden hör minne, perception, kunskapsrepresentationer, språk, problemlösning, beslutsfattande, medvetande och intelligens. Den kognitiva psykologin uppstod som reaktion på reduktionistiska psykologiska discipliner som behaviorismen, vilka hävdade att det inte var nödvändigt att studera vad som sker i hjärnan. Behaviorismen hade i sin tur uppstått som reaktion på hur tidigare psykologiska skolor använt introspektion istället för vetenskap för att göra vetenskapliga landvinningar. Men efter andra världskriget började datorer göra det möjligt att göra rimliga modeller för människans tankeprocesser, och man fann många angränsande vetenskapliga ämnen och andra sätt att systematiskt och tillförlitligt mäta människors tankeprocesser. Därför kom kognitiv psykologi att växa fram parallellt med andra vetenskapliga områden som vill förstå hur hjärnan gör oss till intelligenta agenter, i en tvärvetenskaplig kognitionsvetenskap. Termen "kognitiv psykologi" kom dock inte i bruk förrän vid mitten av 1980-talet. Två stora psykoterapeutiska skolor baserar sig på kognitiv psykologi: kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.