Munkforsbk finns till för dig

Här samlar vi en massa bra länkar, om ditt företag saknas så klicka på "lägg till företag" och lägg till det.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi, vetenskaplig psykologisk inriktning som studerar de mekanismer som ligger bakom människans tankeprocesser. Till den kognitiva psykologins huvudsakliga arbetsområden hör minne, perception, kunskapsrepresentationer, språk, problemlösning, beslutsfattande, medvetande och intelligens. Den kognitiva psykologin uppstod som reaktion på reduktionistiska psykologiska discipliner som behaviorismen, vilka hävdade att det inte var nödvändigt att studera vad som sker i hjärnan. Behaviorismen hade i sin tur uppstått som reaktion på hur tidigare psykologiska skolor använt introspektion istället för vetenskap för att göra vetenskapliga landvinningar. Men efter andra världskriget började datorer göra det möjligt att göra rimliga modeller för människans tankeprocesser, och man fann många angränsande vetenskapliga ämnen och andra sätt att systematiskt och tillförlitligt mäta människors tankeprocesser. Därför kom kognitiv psykologi att växa fram parallellt med andra vetenskapliga områden som vill förstå hur hjärnan gör oss till intelligenta agenter, i en tvärvetenskaplig kognitionsvetenskap. Termen "kognitiv psykologi" kom dock inte i bruk förrän vid mitten av 1980-talet. Två stora psykoterapeutiska skolor baserar sig på kognitiv psykologi: kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.